Kehittäminen ja ylläpitäminen strategisen parantamissuunnitelman ylläpitoon

Monet yritykset haluavat parantaa huoltotoimintaansa, mutta eivät ole varmoja siitä, mistä aloittaa ja miten varmistetaan toiminnan jatkuminen. Ensimmäinen askel on tarkastella liiketoiminnan tehokkuutta strategista varainhoitomallia vastaan. Useimmat kunnossapitotarkastukset ja -arvioinnit tekevät tämän askeleen ja tarjoavat tarvittavan omistuksen toimille, mutta toimien toteuttaminen on vaikeampaa ja huoltopäällikkö vaatii menetelmää ja työkalua parannussuunnitelman hallitsemiseksi.

Bluefieldä pyydettiin avustamaan asiakkaamme toteuttamaan parannussuunnitelmaansa, jotta arviointitulokset voitiin kääntää toteutetuiksi toimiksi ja halutuksi liiketoiminnan parannukseksi. Bluefieldin lähestymistapa oli:

  •  Tarkastele liiketoiminnan strategisia kehyksiä
  • Lisää liiketoiminnan strategiset pilarit Bluefield Strategic Improvement Tool -työkaluun
  • Lisää tunnetut parannustoimet ja varmista, että niillä on riittävästi resursseja
  • Sisällytä kriittisiin prosesseihin itsearviointisuunnitelma
  • Avustaa huoltopäällikköä työkalun hyödyntämiseen parannusten hallitsemiseksi ja seuraamiseksi sekä ennakoivuuteen parannustoiminnassa

Ongelma:

Asiakkaamme, huoltopäällikkö, kamppaili huolto-strategisen parannussuunnitelman toteuttamisesta.

Ratkaisumme:

Käytä tätä tarkoitusta varten suunniteltua työkalua

tulokset:

  • Johtaja pystyi seuraamaan kehityssuunnitelmaa ja edistämään sitä
  • Parannussuunnitelmaan kuuluu Balanced Scorecard, jotta parannukset liittyvät liiketoiminnan tuloksiin
  • Työkalu sisältää myös itsearvioinnin suunnittelu- ja jäljitysmekanismin, jotta se olisi ennakoiva kriittisten menettelytapojen ja turvallisten toimintamenettelyjen kanssa
  • Asiakkaamme pystyi hallitsemaan parannussuunnitelman toteuttamista ja pitämään päällikkönsä ajan tasalla sekä ilmoittamaan suunnitelman yksityiskohdat laajemmalle liiketoiminnalle
  • Seuraamalla johdonmukaista suunnitelmaa liiketoiminnan tuloksia pystyttiin toimittamaan ajan myötä

By darren

Date :

March 29, 2018